Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

viciousvenus
to gdzie zgubiłaś swoją strefę komfortu?
— B

January 13 2018

viciousvenus
3149 2249 500
viciousvenus
Reposted fromFlau Flau viailovegreen ilovegreen

January 10 2018

viciousvenus
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viaikari ikari

January 02 2018

viciousvenus
2134 22c4 500
Reposted fromkrzysk krzysk viakeeplooking keeplooking
viciousvenus
2099 2117 500
Reposted byki-adi ki-adi
viciousvenus
- Rób tak, żeby Tobie było dobrze. - K
- Masakra. Kurde weź wracaj bo to chore (...) Źle jest. - N
- To się nie ma co zastanawiać tu trzeba spierdalać. - N
- Wracaj do nas! - M 
- Niee jedź... - I
- Nie jedź, będzie fajnie. - A
- Jak Ci tam źle, to się nawet nie zastanawiaj, wracaj. - M
- Jak Ci Francuzy zalezą za skórę to pakuj manatki i przyjeżdżaj nie bucz z ich powodu. - M
- ...głupio tak siedzieć i się męczyć i marnować czas. - R

December 19 2017

viciousvenus
3157 c3aa
Reposted fromprzegrany przegrany
0023 54cc
viciousvenus
Reposted fromFlau Flau viaQlka Qlka
viciousvenus
3706 cb6b
Reposted fromkarahippie karahippie viaalcohoolic alcohoolic

November 28 2017

viciousvenus
0641 ba15 500
Reposted fromhagis hagis viadazzling dazzling
viciousvenus
viciousvenus
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane
viciousvenus
viciousvenus
Once upon a time I was falling in love 
But now I'm only falling apart 
There's nothing I can do 
A total eclipse of the heart 
Once upon a time there was light in my life 
But now there's only love in the dark 
Nothing I can say 
A total eclipse of the heart
— Total eclipse of the heart

November 25 2017

viciousvenus
2284 eefc 500
Reposted from777727772 777727772 viakeeplooking keeplooking

September 22 2017

viciousvenus
1252 5180
oh, the irony
Reposted fromrichardth richardth vialukan lukan
0689 c005 500
Reposted fromprettywomen prettywomen
viciousvenus
0569 5e4c 500
Reposted frommeem meem viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl